Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

Nasza oferta

     Aktualnie nasza Spółka dysponuje 10 brygadami roboczymi, sprzętem do przygotowywania prac ziemnych, wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych, układania krawężników i elementów odwodnień, budowy sieci kanalizacyjnych oraz układania nawierzchni bitumicznych, betonowych lub kamiennych. 

     Wieloletnie doświadczenie zawodowe Spółki, zaangażowanie kadry techniczej i pracowniczej, pozwala nam prowadzić prace zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, terminowo oraz z należytą starannością.  

     Roboty drogowe prowadzone są pod stałą kontrolą własnego laboratorium, które na bieżąco bada parametry fizykochemiczne surowców używanych do budowy dróg. 

    Spółka dysponuje także warsztatami technicznymi, służącymi do naprawy sprzętu drogowego i środków transportu. 

    Ze względy na warunki klimatyczne i specyfikę prac budowlanych, w okresie zimowym Spółka zajmuję się ponadto utrzymaniem dróg na terenie powiatu świdnickiego. 

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna