Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

Prace ziemne

- zdejmowanie warst humusu,

- rozbiórki i wyburzenia,

- wykopy powierzchniowe oraz liniowe,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi,

- wykonywanie nasypów (również wzmocnionych geosyntetykami),

- profilowanie skarp nasypów,

- wzmocnienie skarp geokratami lub betonowymi płytami prefabrykowanymi,

- wykopy pod roboty fundamentowe obiektów budowlanych (przyczółki mostów, stopy i ławy fundamentowe budynków).

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna