Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

Układanie nawierzchni

- nawierzchnie bitumiczne:

  • frezowanie,
  • mechaniczne oczyszczenie,
  • skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
  • układanie warstw bitumicznych (beton asfaltowy, SMA - mastyk grysowy),

- nawierzchnie betonowe:

  • z różnego typu kostek brukowych oraz płyt drogowych,

- nawierzchnie granitowe.

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna