Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

Budowanie mostów

     Obiekty inżynierskie

- mosty:

  • wykonywane z elementów prefabrykowanych,
  • żelbetowe, wylewane na miejscu,
  • wykonane z blach falistych,
  • drewniane,

- przepusty:

  • betonowe (rury WIPRO, rury betonowe, rury żelbetowe),
  • wykonane z tworzyw sztucznych,
  • ścianki przpustów murowane oraz prefabrykowane,

- mury oporowe:

  • wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych,
  • murowana z formaka kamiennego.

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna