Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

Budowa dróg

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- budowa infrastruktury podziemnej:

  • kanalizacja deszczowa i sanitarna,
  • sieci wodociągowe i gazowe, 
  • sieci energetyczne i teletechniczne,

- wykonanie wzmocnienia gruntu poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym (gruntu rodzimego lub dowiezionego),

- wykonanie warstw podbudowy,

- wbudowanie stabilizacji,

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz asfaltu betonowego,

- wykonanie nawierzchni drogowych:

  • asfaltowe (własna wytwornia mas bitumicznych),
  • betonowe (prefabrykowane elementy np. kostka brukowa, płyta ażurowa),
  • granitowe,

- wykonanie elementów ulic tj. krawężniki betonowe i granitowe, obrzeża, korytka odwadniające,

- wykonanie oświetlenia i oznakowania drogowego,

- wbudowanie elementów bezpieczeństwa ruchu np. bariery drogowe.

Spółka zajmuje się również:

  • remontami cząstkowymi wszystkich rodzajów nawierzchni, 
  • modernizacją ulic asfaltowych, betonowych i tłuczniowych,
  • budową placów, parkingów, wjazdów, dojazdów, dróg leśnych. 

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna