Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

Wytwórnia mas bitumicznych

 

Wytwórnia mas bitumicznych włoskiej firmy Marini, o wydajności 120 ton na godzinę, zlokalizowana jest w Strzegomiu, przy ulicy Mostowej 1. 

 Podstawową działalnością Wytwórni jest produkcja miesznek mineralno asfatowych:

 • Beton asfatowy wg normy PN EN 13108-1,
 • Mieszanka SMA wg normy PN EN 13108-5.

 W skład Wytwórni wchodzi mieszalnik, suszarka, sortownik, 2 zbiorniki bitumu, zbiornik gotowej masy bitumicznej oraz system transportu surowców. Surowcami do produkcji są: żwir, grys I i II, bitum asfaltowy oraz mączka wapienna. 

 Produkcja prowadzona jest zazwyczaj od marca do grudnia, ze szczytem w okresie letnim i trwa 22 dni robocze w miesiącu, maksymalnie 6 godzin dziennie, przez 10 miesiecy w roku (łącznie 1320h). 

 Na terenie Wytwórni znajduje się także laboratorium drogowe. Laboratorium nasze może się poszczycić Certyfikatem Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023-CPR-0668 F, wydanej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE. 

 Laboratorium wykonuje następujące badania: 

Badania MMA :

 • uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zawartość asfaltu,
 • gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej w próbkach Marshalla,
 • zawartość wolnych przestrzeni,
 • wskaźnik zagęszczenia warstwy,
 • zawartość wolnej przestrzeni w warstwie,
 • bieżąca kontrola w czasie produkcji temperatury i wyglądu.

Badania podłoża:

 • wyznaczenie dynamicznego modułu odkształcenia,
 • badanie odkształceń pionowych płytą statyczną VSS (określenie modułów odkształcenia podłoża, nośności podłoża),
 • analiza sitowa kruszywa.

 

Wytwórnia Mas Bitumicznych

ul. Mostowa 1, 58-150 Strzegom

tel: 74 855 02 81

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna